Cập nhật lúc 00:07 13/08 (19:48)
51283
Nhiễm bệnh
+978
1066
Tử vong
+5
34888
Bình phục
+913
Ca Nhiễm Mới
Ca số 15392 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15391 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15390 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Xem tất cả ca nhiễm
Thống Kê Các Tỉnh
16484
+222
336
____
12220
____
6178
+184
97
____
4256
____
3400
+66
104
____
2677
____
3391
+86
38
____
1345
____
3216
+77
38
____
1734
____
3004
+45
80
____
2302
____
2255
+34
55
____
1555
____
1730
+36
47
____
1327
____
1572
+4
103
____
1320
____
1310
+65
10
____
543
____
1026
+25
21
____
776
____
712
+0
13
____
699
____
484
+9
7
____
343
____
422
+4
3
____
321
____
416
+10
11
____
287
____
399
+9
28
____
290
____
389
+10
1
____
286
____
370
+10
5
____
148
____
341
+2
2
____
238
____
312
+10
3
____
175
____
296
+3
22
____
221
____
277
+0
4
____
229
____
269
+5
0
____
124
____
261
+9
1
____
1808
____
261
+10
1
____
99
____
244
+6
19
____
166
____
186
+2
4
____
160
____
184
+2
1
____
158
____
172
+12
0
____
97
____
171
+1
3
____
36
____
154
+0
8
____
128
____
149
+0
0
____
149
____
138
+5
0
____
100
____
135
+3
1
____
100
____
130
+0
0
____
32
____
128
+1
0
____
113
____
117
+2
0
____
84
____
107
+0
5
____
87
____
100
+2
0
____
88
____
93
+0
1
____
63
____
83
+0
3
____
77
____
78
+0
0
____
53
____
76
+0
1
____
75
____
62
+1
1
____
13
____
60
+0
0
____
47
____
36
+1
0
____
16
____
35
+0
1
____
29
____
21
+0
0
____
5
____
7
+0
0
____
1
____