Giới thiệu

Trang web là kết quả làm việc giữa các admin của Sugoi với mong muốn cập nhật thông tin về dịch bệnh Corona cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản một cách kịp thời nhất.
Trong trường hợp thông tin có sai sót hay thiếu cập nhật, các bạn vui lòng gửi góp ý về fanpage Sugoi.