Cập nhật lúc 00:32 06/06 (24:44)

Diamond Princess Cruise Ship

712
Nhiễm bệnh
+0
13
Tử vong
+0
654
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm