Cập nhật lúc 00:32 06/06 (26:26)

Ehime

82
Nhiễm bệnh
+0
4
Tử vong
+0
64
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Ainan 1
Matsuyama 35
Niihama 1
Matsumae 2
Touon 1