Cập nhật lúc 00:32 06/06 (26:13)

Fukushima

81
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
76
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Iwaki 2
Koriyama 4
Fukushima ciy 2
Fukushima 1
Soso 1
Fukushima city 8
Minamisōma 1
Motomiya 3
Soma 1