Cập nhật lúc 00:07 13/08 (30:24)

Fukushima

100
Nhiễm bệnh
+2
0
Tử vong
+0
88
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Iwaki 2
Koriyama 4
Fukushima ciy 2
Fukushima 1
Soso 1
Fukushima city 8
Minamisōma 1
Motomiya 3
Soma 1
Tokyo 1
Fukushima City 1