Cập nhật lúc 00:07 13/08 (8:14)

Iwate

7
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
1
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Kuji 2