Cập nhật lúc 00:07 13/08 (13:59)

Kagawa

60
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
47
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Marukame 1
Takamatsu 7
Sanuki 1
Sakaide 3