Cập nhật lúc 00:32 06/06 (11:17)

Kagoshima

10
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
10
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Wadomari town 1
Kirishima 1
Fukuoka 1
Aira 2
Kagoshima City 2