Cập nhật lúc 00:32 06/06 (3:46)

Kyoto

358
Nhiễm bệnh
+0
18
Tử vong
+0
358
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Kyoto 16
Kyoto city 98
Yamashiro 44
Chutan 6
Kyoto City 117
Otokuni 11
Nagaokakyo 1
Kyotanabe 1
Nantan 5
Ide 1
Otsunori 1
Tango 3
North Yamashiro 1
Yamajiro 2