Cập nhật lúc 00:07 13/08 (18:34)

Kyoto

1026
Nhiễm bệnh
+25
21
Tử vong
+0
776
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Kyoto 17
Kyoto city 98
Yamashiro 56
Chutan 6
Kyoto City 320
Otokuni 14
Nagaokakyo 1
Kyotanabe 1
Nantan 15
Ide 1
Otsunori 1
Tango 3
North Yamashiro 1
Yamajiro 2
Tokyo 1