Cập nhật lúc 00:32 06/06 (23:37)

Nagano

75
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
71
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Nagano 1
Matsumoto 3
Nanmoku-mura 1
Matusmoto 1
Iida 3
Nagano city 1
Ina 7
Ueda 1
Nagano City 9
Suwa 1
Kiso 1
Hokushin 2