Cập nhật lúc 00:07 13/08 (28:58)

Nagano

138
Nhiễm bệnh
+5
0
Tử vong
+0
100
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Nagano 2
Matsumoto 3
Nanmoku-mura 1
Matusmoto 1
Iida 3
Nagano city 1
Ina 7
Ueda 1
Nagano City 9
Suwa 1
Kiso 1
Hokushin 2