Cập nhật lúc 00:32 06/06 (14:52)

Shimane

24
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
23
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Matsue 17
Izumo 6