Cập nhật lúc 00:07 13/08 (14:21)

Shimane

130
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
32
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Matsue 108
Izumo 8