Cập nhật lúc 00:32 06/06 (29:46)

Tokushima

5
Nhiễm bệnh
+0
1
Tử vong
+0
4
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Aizumi 1