Cập nhật lúc 00:07 13/08 (22:40)

Tokushima

62
Nhiễm bệnh
+1
1
Tử vong
+0
13
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Aizumi 1
Tokushima 3
Tokyo 1
Aichi 2