Cập nhật lúc 00:32 06/06 (6:01)

Tottori

3
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
3
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm