Cập nhật lúc 00:32 06/06 (24:03)

Yamagata

69
Nhiễm bệnh
+0
0
Tử vong
+0
66
Bình phục
---
Thống Kê Các Khu Vực
Địa phương Số ca nhiễm
Kaminoyama 2
Shinjo 1
Yonezawa 10
Tsuruoka 4
Kamiyama 2
Okura 9
Yamagata 1
Yamagata City 2
Takahata-cho 1
Shinjō 1
Takahata 1